Uz Bence üzente

Az Udvarhely Néptáncműhely előadása táncdrámai eszközökkel idézi meg a szülőföldhöz való ragaszkodás, a helytállás és az eszes túlélés egyik kiemelkedő irodalmi jelképét, Uz Bencét. Táncjátékunk nem csak a közismert irodalmi példák történeteire épül, hanem azokat kiegészíthetőnek tekintettük, egyes jeleneteibe a valóság mai elemeit is beleszőttük.

Világképi vonatkozásban visszanyúltunk a székelyek ősi, sámánisztikus hitvilágához és a kereszténység archaikusabb elemeihez, de a kortárs Uz Bence-i sorsok és történések felé is nyitottunk, hogy a mai fonák valóság könnyebben leleplezhető és karikírozható legyen. Tündéri realizmus, szakralitás, líraiság és drámaiság, ugyanakkor egészséges népi humor hatja át a székelyek táncaiból és népdalaiból ihletődő táncjátékot, melynek az emelkedettségét klasszikus kórusművek fokozzák, és egy kortárs popdal feldolgozása ellenpontozza. Az előadás az évszázadok alatt megszerzett tudás és bölcsesség erejét hirdeti, hitet téve az Uz Bence-i sorsok üzenete mellett.

Készült az  támogatásával.
hu_HUMagyar